Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen

Gender and innovation in the new economy: Women, identity, and creative work

av Seppo Poutanen & Anne Kovalainen

Gender and innovation in the new economy: Women, identity, and creative workVilken roll spelar genus, innovation och kreativa näringar i den nya ekonomin? Seppo Poutanen och Anne Kovalainen belyser frågan ur olika synvinklar i Gender and innovation in the new economy: Women, identity, and creative work. De följer skiftet från tung industri till gigekonomi och visar att tidens tand ruckar på relationerna mellan genus, identitet, företagskultur och kreativt arbete. I exempel från olika årtionden möter vi kvinnor som är innovatörer. Exempelvis finländska Maiju Gebhard vars torkskåp för disk sparade mycket tid för efterkrigstidens dubbelarbetande kvinnor. Författarna konstaterar att tekniska innovationer fortfarande får mer uppmärksamhet än innovationer inom vård och socialt arbete. De traditionellt manliga sfärerna skattas högre än de traditionellt kvinnliga. Frågan är vilken utveckling som kommer att ske framöver, på de nya plattformarna som växer fram.

Titel: Gender and innovation in the new economy: Women, identity, and creative work
Författare: Seppo Poutanen & Anne Kovalainen
Förlag: Palgrave Macmillan
Utgivningsår: 2017
ISBN: 978-1-137-52700-4


Mest lästa artiklar nu