Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen

100 sociala innovationer – som kan förändra Sverige

av Erika Augustinsson

100 sociala innovationer – som kan förändra SverigeBibliotek, brandkår, förskola och a-kassa. Det är några exempel på sociala innovationer som vi i dag tar för givet. I 100 sociala innovationer – som kan förändra Sverige (Mötesplats Social Innovation, 2017) presenteras en mängd nyskapande och inspirerande idéer som kanske blir lika självklara som mödravård i framtiden. Det handlar bland annat om inkludering, stödverksamhet och hushållning med knappa resurser. ”Sverige är ett internationellt föregångsland för social innovation”, skriver Lars Hulgård, professor vid Roskilde universitet i Danmark, i ett förord till boken. Han konstaterar att välfärdsstaten var en ”megainnovation” på sin tid, men att tron på det offentliga som motor bakom samhällsutvecklingen har försvagats. Nu finns utrymme för mindre organisationer och engagerade samhällsaktörer att kliva fram inom området social innovation.

Titel: 100 sociala innovationer – som kan förändra Sverige
Författare: Erika Augustinsson
Förlag: Mötesplats Social Innovation
Utgivningsår: 2017
ISBN: 978-91-639-5390-3


Mest lästa artiklar nu