Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen

The Emergence of Entrepreneurial Behaviour. Intention, Education and Orientation

av Susana C Santos, António Caetano, Craig Mitchell, Hans Landström & Alain Fayolle

The Emergence of Entrepreneurial Behaviour. Intention, Education and OrientationHur hittar och utvecklar entreprenörer möjligheter? Kan man lära sig att bete sig som en entreprenör? Det är frågor som ställs i The Emergence of Entrepreneurial Behaviour. Intention, Education and Orientation.

Boken är indelad i tre avsnitt. Första delen fokuserar på entreprenören som individ, och på hens intentioner. Den andra delen handlar om hur entreprenöriellt beteende kan tränas upp och läras in, och om entreprenörskapsutbildning. Den sista delen går in på organisationsnivå och på hur man kan skapa ett entreprenöriellt förhållningssätt.

Boken är tänkt att kunna användas för att främja entreprenöriella aktiviteter i olika sammanhang, bland annat i en utbildningsmiljö.

Gustav Hägg och Diamanto Politis skriver i sitt kapitel om mentorskapet som pedagogisk metod. Kan en mentor underlätta lärsituationen på erfarenhetsbaserade entreprenörskapsutbildningar? Ja, menar Hägg och Politis som har intervjuat studenter på masterprogrammet i entreprenörskap vid Lunds universitet.

När studenterna paras ihop med erfarna entreprenörer skapas en stimulerande och reflekterande läromiljö. Men för att få till en fruktbar och lärorik mentorskapsrelation behöver mentorn och adepten bygga upp ett ömsesidigt förtroende. De psykosociala aspekterna är därför mycket viktiga att ta hänsyn till, speciellt i början av relationen. En utmaning ligger i att våga öppna sig och dela med sig av personliga, och potentiellt känsliga, tankar och idéer.

Redaktörer är Susana C Santos, António Caetano, Craig Mitchell, Hans Landström och Alain Fayolle. Boken har getts ut av Edward Elgar och har ISBN 978-1-78643-442-5.

Titel: The Emergence of Entrepreneurial Behaviour. Intention, Education and Orientation
Författare: Susana C Santos, António Caetano, Craig Mitchell, Hans Landström & Alain Fayolle
Förlag: Edward Elgar
Utgivningsår: 2017
ISBN: 978-1-78643-442-5


Mest lästa artiklar nu