Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen

Women Entrepreneurship in Family Business

av Vanessa Ratten, Leo-Paul Dana & Veland Ramadani

Women Entrepreneurship in Family BusinessForskning om kvinnors roll i familjeföretag har följt två huvudspår. Det första tar fasta på svårigheter som kvinnor möter och på att de sällan får uppskattning för sitt arbete. Det andra spåret handlar om att de familjeföretag som skapas av kvinnor ofta ser annorlunda ut än de som grundas av män. Forskningen visar exempelvis att familjeföretag som tas över av döttrar går bättre än de som tas över av söner. Women Entrepreneurship in Family Business går in på de här frågorna, men vill även ta diskussionen vidare. Inte minst genom att fokusera på det relativt nya fältet ”entreprenörskap i familjeföretag”. Redaktörerna Vanessa Ratten, Leo-Paul Dana och Veland Ramadani uppmanar i inledningskapitlet fler familjeföretag att agera entreprenöriellt. Att uppmuntra familjemedlemmar som är kvinnor att engagera sig i företaget är ett sätt.

Titel: Women Entrepreneurship in Family Business
Författare: Vanessa Ratten, Leo-Paul Dana & Veland Ramadani
Förlag: Routledge
Utgivningsår: 2017
ISBN: 978-1-138-29861-3


Mest lästa artiklar nu