Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen

Innovation and Scaling for Impact – How Effective Social Enterprises Do It

av Christian Seelos & Johanna Mair

Innovation and Scaling for Impact – How Effective Social Enterprises Do ItHur skapas värde inom sociala organisationer? Christian Seelos och Johanna Mair menar att det handlar om att balansera investeringar i innovation med satsningar för att skala upp verksamheten. Det är också viktigt att synliggöra den egna organisationens ”hälsostatus” kopplat till innovationsarbete. Författarna diskuterar i termer av ”symptom”och ”diagnos”, och visar på en rad vanliga hinder som behöver övervinnas. När organisationens ”immunsystem” mot innovationer slås på kan det leda till att idéarbetet aldrig startar, att dåliga idéer inte sållas bort eller att innovationsprocessen avslutas för tidigt. Boken Innovation and Scaling for Impact – How Effective Social Enterprises Do It innehåller fallstudier från fyra företag i Indien och Bangladesh. De är verksamma inom bland annat biogas, sjukvård, mikrofinansiering och sophantering.

Titel: Innovation and Scaling for Impact – How Effective Social Enterprises Do It
Författare: Christian Seelos & Johanna Mair
Förlag: Stanford University Press
Utgivningsår: 2017
ISBN: 978-0-8047-9734-4


Mest lästa artiklar nu