Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen

Advanced Introduction to Entrepreneurial Finance

av Hans Landström

Advanced Introduction to Entrepreneurial FinanceAdvanced Introduction to Entrepreneurial Finance sammanfattar forskningen om finansiering av entreprenöriella verksamheter. Boken är skriven ur investerarens och entreprenörens perspektiv och tar upp både nya och växande verksamheter. Hans Landström behandlar kapitalkällor som lån, banker, crowdfunding, affärsänglar och riskkapital med utgångspunkt i både empiri och teoretiska förklaringar. Lån är till exempel betydelsefullt för många företagsformer, medan riskkapital passar företag med hög tillväxtpotential. Landström beskriver också hur statliga interventioner och policy bör anpassas till lokala förutsättningar och verka för entreprenöriella ekosystem. Även om alla företag är olika, finns gemensamma beteenden som är viktiga att förstå. Det kan röra sig om att få kapitaltillskott vid rätt tillfälle.

Titel: Advanced Introduction to Entrepreneurial Finance
Författare: Hans Landström
Förlag: Edward Elgar
Utgivningsår: 2017
ISBN: 978-1-78471-856-5


Mest lästa artiklar nu