Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen

Entrepreneurial Ecosystems and Growth of Women’s Entrepreneurship – A Comparative Analysis

av Tatiana S Manolova, Candida G Brush, Linda F Edelman, Alicia Robb & Friederike Welter

Entrepreneurial Ecosystems and Growth of Women’s Entrepreneurship – A Comparative AnalysisI Entrepreneurial Ecosystems and Growth of Women’s Entrepreneurship – A Comparative Analysis beskriver författarna hur kontexten, alltså kulturella, historiska, sociala, politiska och ekonomiska faktorer, påverkar kvinnors möjligheter att starta och driva företag. De entreprenöriella ekosystemen ser mycket olika ut i olika delar av världen, men också lokalt mellan olika regioner och orter. I elva kapitel visas hur kvinnor använder skilda strategier för att tillvarata tillväxtpotentialen i sina företag. Boken är den sjätte som publiceras av Diana International, en forskargrupp som verkar för att öka kunskapen om kvinnors företagande i hela världen. Enligt redaktörerna Tatiana Manolova, Candida Brush, Linda Edelman, Alicia Robb och Friederike Welter är det fortfarande ovanligt att forskning om den entreprenöriella kontexten har ett genusperspektiv.

Titel: Entrepreneurial Ecosystems and Growth of Women’s Entrepreneurship – A Comparative Analysis
Författare: Tatiana S Manolova, Candida G Brush, Linda F Edelman, Alicia Robb & Friederike Welter
Förlag: Edward Elgar
Utgivningsår: 2017
ISBN: 978-1-78536-461-7


Mest lästa artiklar nu