Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen

The New Oxford Handbook of Economic Geography

av Gordon L Clark, Maryann P Feldman, Meric S Gertler & Dariusz Wójcik

The New Oxford Handbook of Economic GeographyI den över 900 sidor långa The New Oxford Handbook of Economic Geography utforskas huvudspåren i världsekonomin under 2000-talet. BRIC-ländernas andel av världsekonomin växer, digitaliseringen leder till tillväxt och urbanisering, och klimatutmaningarna driver på teknikutvecklingen. Men vi ser också en växande ekonomisk ojämlikhet inom rika länder – och en ökande social exkludering, skriver redaktörerna i introduktionskapitlet. Boken har ett framåtblickande perspektiv på möjligheterna att kartlägga världsekonomins utvecklingslinjer. Frågor som behandlas är politik, förmögenhetsfördelning, företagande, innovationer och arbetsmarknad. Boken är tänkt att fungera som referensverk för studenter, forskare och beslutsfattare. De 65 författarna forskar inom sociologi, statsvetenskap, ekonomi och samhällsplanering.

Titel: The New Oxford Handbook of Economic Geography
Författare: Gordon L Clark, Maryann P Feldman, Meric S Gertler & Dariusz Wójcik
Förlag: Oxford University Press
Utgivningsår: 2018
ISBN: 978-0-19-875560-9


Mest lästa artiklar nu