Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen

Exploiting Intellectual Property to Promote Innovation and Create Value

av Joe Tidd

Exploiting Intellectual Property to Promote Innovation and Create ValuePatentskyddet kom till för att uppmuntra risktagande och innovation. Men, en idé som patenteras blir offentlig och därmed ett lätt byte för personer som vill kopiera den i illegalt syfte. För företag kan det vara smartare att hemlighålla uppfinningar. Det är olyckligt för samhället i stort som behöver möjlighet till kunskapsutbyte, särskilt i samband med systemisk innovation som förutsätter samverkan mellan många parter. Immaterialrätten kan vara ett skäl till att ett fåtal amerikanska elituniversitet står för en växande andel patentansökningar, samtidigt som kvaliteten sjunker. Exploiting Intellectual Property to Promote Innovation and Create Value tar upp regelverk, företagsstrategier för användning av immaterialrätt, samt hur värde kan skapas med utgångspunkt i intellektuell egendom. Redaktör är Joe Tidd.

Titel: Exploiting Intellectual Property to Promote Innovation and Create Value
Författare: Joe Tidd
Förlag: World Scientific
Utgivningsår: 2017
ISBN: 978-1-78634-350-5


Mest lästa artiklar nu