Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Supersnillen går sin egen väg

av Melissa Schilling

Supersnillen går sin egen vägKnasig men cool. Eller annorlunda på ett bra sätt. Så kan man översätta begreppet ”quirky”. Melissa Schilling använder det för att beskriva banbrytande innovatörer.

Vad skiljer genier som Marie Curie eller Elon Musk från mer vardagliga engångsinnovatörer? Vad har seriesnillena som vi andra inte har? Melissa Schilling menar att förklaringen inte ligger enbart i deras intellekt. Det krävs också ett visst mått av ”quirkiness”.

Curie och Musk är två av huvudpersonerna i boken Quirky – The Remarkable Story of the Traits, Foibles, and Genius of Breakthrough Innovators Who Changed the World. Förutom dem har Schilling också studerat Albert Einstein, Benjamin Franklin, Dean Kamen, Nikola Tesla, Thomas Edison och Steve Jobs.

Hon finner flera gemensamma drag: De är enstöringar. De har inget emot att bryta mot normer. De har stor tilltro till sin egen förmåga och kan fortsätta arbeta intensivt trots att de misslyckas eller blir kritiserade. Kombinationen av sådana egenskaper är det som gång på gång driver dem till banbrytande innovationer, menar författaren. De har lyckats dra nytta av situationer som uppstått, och tagit hjälp av personer i sin närhet.

Finns det några lärdomar för oss vanliga dödliga? Eller är det bara att acceptera att vi aldrig kan spela i Einsteins liga? Nej då, Schilling ger lugnande besked: Vi kan alla bli bättre på att tänka kreativt, vara uthålliga och därmed förverkliga vår innovativa potential.

Boken har getts ut av Public Affairs och har ISBN 978-1-61039-792-6.

Titel: Supersnillen går sin egen väg
Författare: Melissa Schilling
Förlag: Public Affairs
Utgivningsår: 2018
ISBN: 978-1-61039-792-6