Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Digital transformation – strategier för affärsutveckling

av Patrik Widlund

Digital transformation – strategier för affärsutvecklingHur digital är din verksamhet? En ny, svensk bok erbjuder stöd för företagare som vill digitalisera och utveckla sina affärsmodeller.

Nya företag som är digitala från start är snabbfotade, utgår från kundens problem, kapar åt sig en liten specialiserad del av kakan, och kan vara svåra att identifiera som konkurrenter innan det är för sent. Företagen drivs ofta mer av ideella än kommersiella värden: De vill åstadkomma något för sina kunder, och bygga långsiktigt.

Det innebär att produktutvecklingen kommer efter insikten om kundernas behov, och fokus ligger snarare på affärsmodellens utveckling än tekniken. Självskrivna exempel på det är Spotify och Netflix. Frågan om varför du gör det du gör blir intressantare än hur du gör det.

De etablerade företagen brottas samtidigt med parallella affärsmodeller och etablerade distributionskanaler, till exempel papperstidningar och fysiska butiker, som kostar pengar. Att arbeta med inkrementell förändring, att ständigt förbättra en befintlig produkt, leder sannolikt till att företag hamnar på efterkälken.

Men att arbeta med disruptiv innovation, alltså att utveckla i grunden helt nya produkter eller tjänster, förutsätter nya sätt att innovera. Prototyper måste snabbt testas på marknaden, och utvärderas inför utveckling och uppskalning. Det ställer också krav på ledarskap med fokus på strategi och generella tendenser kring kunder, konsumtion och behov.

Det är några teman i Digital transformation – strategier för affärsutveckling (Liber, 2018). Författaren Patrik Widlund går igenom vad som krävs för att ett bolag ska klara den digitala övergången.

Bokens första del är en orientering över vad digitaliseringen innebär för teknik, konsumtion och företagande. Den andra delen visar hur företag kan gå in i ett förändringsarbete med hjälp av nulägesanalys, strategiskt arbete och innovation. Del tre beskriver organisation, ledarskap och genomförande.

Boken har generöst med fallbeskrivningar från olika typer av verksamheter, och bjuder på flera praktiska verktyg.

Titel: Digital transformation – strategier för affärsutveckling
Författare: Patrik Widlund
Förlag: Liber
Utgivningsår: 2018
ISBN: 978-91-47-12584-5