Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

The Dynamics of Entrepreneurial Contexts. Frontiers in European Entrepreneurship Research

av Ulla Hytti, Robert Blackburn & Silke Tegtmeier

The Dynamics of Entrepreneurial Contexts. Frontiers in European Entrepreneurship ResearchI boken The Dynamics of Entrepreneurial Contexts vill redaktörerna undersöka möjliga riktningar som den europeiska entreprenörskapsforskningen kan ta i framtiden, med utgångspunkt i dagens forskning. Ett kännetecken för den europeiska entreprenörskapsforskningen är en öppenhet för metodologisk mångfald där kvalitativ forskning bedrivs med hjälp av fallstudier och analyser av policytexter, enkäter och registerdata. Vidare har den europeiska forskningen en tradition av att tona ner individens roll, till förmån för gruppen eller nätverket. Redaktörerna identifierar flera intressanta ämnen för framtida forskning som också avspeglar sig i bokens kapitel. Företagstillväxt, resurser och förmågor, policy, entreprenörskapsutbildning och genus, samt universitetens betydelse för kunskapsöverföring är några av dem.

Titel: The Dynamics of Entrepreneurial Contexts. Frontiers in European Entrepreneurship Research
Författare: Ulla Hytti, Robert Blackburn & Silke Tegtmeier
Förlag: Edward Elgar
Utgivningsår: 2018
ISBN: 978-1-78811-098-3