Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Reinventing Business Models: How Firms Cope with Disruption

av Henk Volberda, Frans van den Bosch & Kevin Heij

Reinventing Business Models: How Firms Cope with DisruptionAtt förnya sin affärsmodell är särskilt angeläget i disruptiva branscher med hög konkurrens. Det finns mycket forskning om affärsmodeller, ändå har många företag svårt att förnya sin affärsmodell. De fortsätter helt enkelt att göra lite mer av det som gjorde dem framgångsrika från början. Med boken Reinventing Business Models: How Firms Cope with Disruption vill Henk Volberda, Frans van den Bosch och Kevin Heij visa hur företag kan jobba med affärsmodellsinnovation, vad de bör arbeta med för att lyckas, när det ska göras och, inte minst, ledarskapets avgörande betydelse. Författarna hämtar sin empiri från omfattande enkätstudier och fallstudier. Boken har en praktisk ansats och vänder sig främst till företagsledare. Kopplat till den finns ett webbaserat verktyg som kan vara till stöd i arbetet med den nya affärsmodellen.

Titel: Reinventing Business Models: How Firms Cope with Disruption
Författare: Henk Volberda, Frans van den Bosch & Kevin Heij
Förlag: Oxford University Press
Utgivningsår: 2018
ISBN: 978-0-19-879204-8


Mest lästa artiklar nu