Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Open Innovation and Knowledge Management in Small and Medium Enterprises

av Susanne Durst, Serdal Temel & Helio Aisenberg Ferenhof

Open Innovation and Knowledge Management in Small and Medium EnterprisesKunskap är en värdefull råvara, och hanteringen av den i öppna innovationssamarbeten kan vara avgörande för små och medelstora företag. Genom öppen innovation kan de få tillgång till resurser som de inte har själva. Men det finns också risker med att dela med sig av sin kunskap alltför frikostigt. Open Innovation and Knowledge Management in Small and Medium Enterprises handlar om just detta, med exempel från bland annat Island, Nederländerna, Spanien och Kina. Redaktörerna Susanne Durst, Serdal Temel och Helio Aisenberg Ferenhof konstaterar att hanteringen av kunskap i öppen innovation oftast diskuteras i storföretagsammanhang. De mindre företagen har hamnat i skymundan, men de har också behov av att dela kunskap och innovera med andra. Och deras utmaningar skiljer sig från storföretagens.

Titel: Open Innovation and Knowledge Management in Small and Medium Enterprises
Författare: Susanne Durst, Serdal Temel & Helio Aisenberg Ferenhof
Förlag: World Scientific
Utgivningsår: 2018
ISBN: 978-981-3233-58-4


Mest lästa artiklar nu