Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Avtryck. Kulturentreprenörer, konsthallar och mecenater

av Lars Lindkvist & David Calås

Avtryck. Kulturentreprenörer, konsthallar och mecenaterFrånvaron av storskaliga kultursatsningar har skapat möjligheter för privata kulturentreprenörer. De tidigaste initiativen till att starta privata konsthallar kom i slutet av 1980-talet med till exempel Magasin tre i Stockholm och Vandalorum i Värnamo. Sedan dess har det tillkommit ett flertal, som Fotografiska, Artipelag och Sven Harrys konstmuseum. I boken Avtryck. Kulturentreprenörer, konsthallar och mecenater porträtteras 18 kulturentreprenörer som öppnat konsthallar, gallerier och skulpturparker över hela landet. Författarna Lars Lindkvist och David Calås vill förstå vad som driver entreprenörerna, och har intervjuat dem under en femårsperiod. Gruppen är heterogen, men några gemensamma drag kan ändå skönjas. De har själva skjutit till kapital, och startar sina gallerier efter många års konstintresse. Primärt drivs grundarna av personliga motiv, exempelvis en önskan om att få göra avtryck: ”De uttrycker glädje och passion för sina skapelser”, skriver författarna. Endast i undantagsfall drivs gallerierna med ett uttalat vinstintresse. För att lyckas behövs goda relationer med konstnärer, experter, gallerister och andra offentliga och privata intressenter.

Titel: Avtryck. Kulturentreprenörer, konsthallar och mecenater
Författare: Lars Lindkvist & David Calås
Förlag: Volante
Utgivningsår: 2018
ISBN: 978-91-88869-19-7


Mest lästa artiklar nu