Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Entrepreneurship Education and Research in the Middle East and North Africa (MENA). Perspectives on Trends, Policy and Educational Environment

av Nezameddin Faghih & Mohammad Reza Zali

Entrepreneurship Education and Research in the Middle East and North Africa (MENA). Perspectives on Trends, Policy and Educational EnvironmentEntrepreneurship Education and Research in the Middle East and North Africa (MENA) undersöker förekomsten av entreprenöriella initiativ på olika nivåer i MENA-länderna. Bokens första del bygger på resultat från Global Entrepreneurship Monitor (GEM) och beskriver regionens entreprenöriella miljö med attityder, aktiviteter och målsättningar. Den andra delen behandlar framväxten av entreprenörskapsutbildningar i regionens universitetsstäder. Kapitelförfattarna diskuterar tillgången på entreprenörskapsutbildning, hur utbildning påverkar studenters entreprenöriella initiativkraft, samt behovet av reformer. Den sista och tredje delen tar upp MENA-ländernas entreprenörskapsforskning om investeringar, trender och sociala satsningar, samt behovet av framtida forskning. Redaktörer är Nezameddin Faghih och Mohammad Reza Zali.

Titel: Entrepreneurship Education and Research in the Middle East and North Africa (MENA). Perspectives on Trends, Policy and Educational Environment
Författare: Nezameddin Faghih & Mohammad Reza Zali
Förlag: Springer
Utgivningsår: 2018
ISBN: 978-3-319-90393-4


Mest lästa artiklar nu