Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Promoting Innovation in New Ventures and Small- and Medium-Sized Enterprises

av Joe Tidd

Promoting Innovation in New Ventures and Small- and Medium-Sized EnterprisesForskningsfälten entreprenörskap och innovation har till stor del utvecklats parallellt. Entreprenörskapsforskningen har mest intresserat sig för individuella entreprenörer och skapandet av mindre företag, medan innovationsforskningen har fokuserat på storföretagens FoU-satsningar och produktutveckling. Det är synd, anser Joe Tidd som är redaktör för Promoting Innovation in New Ventures and Small- and Medium-Sized Enterprises. I boken samlar han bidrag som kan sammanlänka de två fälten. Ett exempel är Christina Grundströms, Roland Sjöströms, Anders Uddenbergs och Anna Öhrwall Rönnbäcks kapitel om innovationens roll i snabbväxande, mindre företag. De två andra nordiska bidragen handlar om innovationsstyrning i nätverk och hur småföretag skyddar sina intellektuella tillgångar.

Titel: Promoting Innovation in New Ventures and Small- and Medium-Sized Enterprises
Författare: Joe Tidd
Förlag: World Scientific
Utgivningsår: 2018
ISBN: 978-1-78634-347-5


Mest lästa artiklar nu