Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Accelerators. Successful Venture Creation and Growth

av Mike Wright & Israel Drori

Accelerators. Successful Venture Creation and GrowthAntalet företagsacceleratorer har ökat i stora delar av världen de senaste åren. Acceleratorerna är viktiga byggstenar i den nya ekonomins innovativa ekosystem, konstaterar Mike Wright och Israel Drori. De är redaktörer för Accelerators. Successful Venture Creation and Growth och har genomfört fältstudier i Europa, Israel och USA. Tillsammans med de 15 medförfattarna diskuterar de karaktärsdrag, nyckeltal, styrning och aktuella trender kopplade till acceleratorer. Ett kapitel ägnas åt selektionsprocessen. Vilka startups ska få delta? Urvalet är avgörande för en accelerators framgång, menar kapitelförfattarna. Ett annat bidrag handlar om mentorskap, och hur förhållandet mellan mentor och startup skapar fördelar för båda parter. Mentorn kopplar samman det nya företaget med acceleratorn och det omgivande ekosystemet.

Titel: Accelerators. Successful Venture Creation and Growth
Författare: Mike Wright & Israel Drori
Förlag: Edward Elgar
Utgivningsår: 2018
ISBN: 978-1-78643-408-1


Mest lästa artiklar nu