Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Geography, Open Innovation and Entrepreneurship

av Urban Gråsjö, Charlie Karlsson & Iréne Bernhard

Geography, Open Innovation and EntrepreneurshipFöretags geografiska miljö är avgörande för deras innovationsförmåga. Urbana områden tenderar till exempel att vara mer innovativa än glesbygden. De senaste åren har forskarvärldens intresse för geografiska förutsättningar ökat.

Öppen innovation bygger på antagandet att idéer kan komma både inifrån det egna bolaget, från andra bolag eller det omgivande samhället. För att idéerna ska omsättas i produkter och tjänster behövs entreprenörer, finansiärer och andra aktörer som kan identifiera idéerna, utvärdera dem och koppla ihop dem med olika former av kompetens.

Det gör att innovation på olika sätt hänger ihop med de förutsättningar som finns att tillgå lokalt. Forskarvärlden intresserar sig i allt högre grad för företagens miljö. Den anses avgörande för kreativitet och innovation, den nya digitala tekniken till trots.

Urbana områden med universitet, kommunikationer och god tillgång till arbetskraft tenderar att vara mer innovativa än landsorten. Också den utslagning som den högre konkurrensen för med sig i urbana miljöer, bidrar till innovation genom att ständigt förnya hela marknader.

Urban Gråsjö, Charlie Karlsson och Iréne Bernhard är redaktörer för boken Geography, Open Innovation and Entrepreneurship. De presenterar en bred samling nytänkande artiklar där öppen innovation och geografiska förutsättningar avhandlas ur både teoretiskt och empiriskt perspektiv.

Bokens kapitel kretsar kring två huvudfrågeställningar: Hur påverkar öppenhet entreprenörers och etablerade företags möjligheter att både innovera och skörda frukterna av sin innovation? Och, hur påverkas den förmågan av den lokala miljö där de verkar?

Boken har ISBN 978-1-78643-989-5 och har getts ut av Edward Elgar.

Titel: Geography, Open Innovation and Entrepreneurship
Författare: Urban Gråsjö, Charlie Karlsson & Iréne Bernhard
Förlag: Edward Elgar
Utgivningsår: 2018
ISBN: 978-1-78643-989-5


Mest lästa artiklar nu