Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

The Palgrave Handbook of Multidisciplinary Perspectives on Entrepreneurship

av Romeo V Turcan & Norman M Fraser

The Palgrave Handbook of Multidisciplinary Perspectives on EntrepreneurshipAtt hitta nya idéer, koncept och teorier som kan driva utvecklingen inom entreprenörskapsforskningen framåt, är målet för Romeo Turcan och Norman Fraser, redaktörer till The Palgrave Handbook of Multidisciplinary Perspectives on Entrepreneurship. Med ett tvärvetenskapligt anslag vill de inspirera till dialog om entreprenörskap med många olika perspektiv i syfte att hitta nya idéer, koncept och teorier. Boken rör sig från individnivå över nationella system till sociologiska förklaringsmodeller. Bland kapitelförfattarna finns akademiker, praktiker, policymakare och experter, med perspektiv från neurovetenskap, teknik, utbildning, juridik, media, filosofi och teologi. Författarna kommer från hela världen men Norden är överrepresenterat. Pamela Nowell, Håkan Boter och Per Servais står för de svenska bidragen.

Titel: The Palgrave Handbook of Multidisciplinary Perspectives on Entrepreneurship
Författare: Romeo V Turcan & Norman M Fraser
Förlag: Palgrave Macmillan
Utgivningsår: 2018
ISBN: 978-3-319-91610-1


Mest lästa artiklar nu