Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Creativity and Innovation – A New Theory of Ideas

av Prateek Goorha & Jason Potts

Creativity and Innovation – A New Theory of IdeasVarifrån kommer idéer? Hur går det till när vi kläcker idéerna? Och hur förvandlas de via innovationsprocesser till något mer påtagligt? En ny bok går till botten med de grundläggande frågorna.

Prateek Goorha och Jason Potts fascineras av idéers ursprung. De ser idéer som grundläggande byggstenar i livets alla skeden, och menar att det har saknats en intuitiv teori för hur man kan tänka kring idéer. I Creativity and Innovation – A New Theory of Ideas presenterar de ett förslag.

Författarna riktar sig till personer i näringslivet lika väl som till poeter, atleter, fysiker och AI-designer. De konstaterar att de riktigt goda idéerna är eviga – de överlever oss som individer, institutioner, samhällen och, i vissa fall, även som civilisationer.

Nya idéer bygger på tidigare upptäckter och kunskap. Goorha och Potts beskriver dem som ”krokar mellan det kända och det okända” och menar att det finns en slags kollektivt idéutrymme.

I boken använder de bland annat cricket och baseball som metaforer för att förstå idéutveckling. Båda sporterna innefattar slagträ och boll, och grundidén är att spelare kastar bollar, försöker träffa dem med slagträn, och förflyttar sig. Men cricket och baseball skiljer sig också på en rad punkter.

Författarna diskuterar bland annat framväxten av luddiga och strikta regler, hur spelare bygger upp sin skicklighet i att tolka en bolls bana, och andra förutsättningar som utgör idéernas ”spelplan”.

Titel: Creativity and Innovation – A New Theory of Ideas
Författare: Prateek Goorha & Jason Potts
Förlag: Palgrave Macmillan
Utgivningsår: 2019
ISBN: 978-3-319-94883-6


Mest lästa artiklar nu