Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Entrepreneurship in Western Europe. A Contextual Perspective

av Léo-Paul Dana

Entrepreneurship in Western Europe. A Contextual PerspectiveGenom århundraden har många kulturer utvecklats i Västeuropa, med olika politiska system och socioekonomiska förutsättningar. Dessa kontexter har stor betydelse för hur små och medelstora företag skapas och utvecklas. EU har gett mer likartade tekniska förutsättningar och ökad samverkan mellan medlemsländerna. Ändå har regionerna bevarat sina kulturella särarter med och attityder till entreprenörskap och risktagande. Till exempel är rädslan för att misslyckas liten i tysktalande Schweiz, och betydligt större i landets fransktalande delar. I Entrepreneurship in Western Europe. A Contextual Perspective ger Léo-Paul Dana en översiktlig historik över entreprenörskapet och dess sammanhang i 21 västeuropeiska länder, varav Sverige är ett. Boken lämpar sig för alla med intresse för Europas affärsliv.

Titel: Entrepreneurship in Western Europe. A Contextual Perspective
Författare: Léo-Paul Dana
Förlag: World Scientific
Utgivningsår: 2017
ISBN: 978-1-78326-793


Mest lästa artiklar nu