Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Trust, Institutions and Managing Entrepreneurial Relationships in Africa

av Isaac Oduro Amoako

Trust, Institutions and Managing Entrepreneurial Relationships in AfricaTillit är en nyckelfaktor i alla relationer, inte minst de affärsmässiga. Tillit kan byggas över tid, men om man är oförsiktig riskerar man att rasera den. Lyckligtvis finns det ofta möjlighet att återuppbygga tilliten. I boken Trust, Institutions and Managing Entrepreneurial Relationships in Africa är det tillitsbyggande på den afrikanska kontinenten som står i centrum. Författaren Isaac Oduro Amoako utgår från empiri som har samlats in på ett 50-tal små och medelstora, afrikanska exportföretag. Han visar att förutsättningarna för investeringar och tillväxt ligger i entreprenörens förmåga att skapa tillit och bygga relationer, exempelvis till kunder. Amoako konstaterar att det finns en rad sociala och kulturella institutioner – både formella och informella – som påverkar Afrikas entreprenörskap.

Titel: Trust, Institutions and Managing Entrepreneurial Relationships in Africa
Författare: Isaac Oduro Amoako
Förlag: Palgrave Macmillan
Utgivningsår: 2019
ISBN: 978-3-319-98394-3


Mest lästa artiklar nu