Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Trust, Institutions and Managing Entrepreneurial Relationships in Africa

av Isaac Oduro Amoako

Trust, Institutions and Managing Entrepreneurial Relationships in AfricaTillit är en nyckelfaktor i alla relationer, inte minst de affärsmässiga. Tillit kan byggas över tid, men om man är oförsiktig riskerar man att rasera den. Lyckligtvis finns det ofta möjlighet att återuppbygga tilliten. I boken Trust, Institutions and Managing Entrepreneurial Relationships in Africa är det tillitsbyggande på den afrikanska kontinenten som står i centrum. Författaren Isaac Oduro Amoako utgår från empiri som har samlats in på ett 50-tal små och medelstora, afrikanska exportföretag. Han visar att förutsättningarna för investeringar och tillväxt ligger i entreprenörens förmåga att skapa tillit och bygga relationer, exempelvis till kunder. Amoako konstaterar att det finns en rad sociala och kulturella institutioner – både formella och informella – som påverkar Afrikas entreprenörskap.

Titel: Trust, Institutions and Managing Entrepreneurial Relationships in Africa
Författare: Isaac Oduro Amoako
Förlag: Palgrave Macmillan
Utgivningsår: 2019
ISBN: 978-3-319-98394-3


Mest lästa artiklar nu