Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Evolving Properties of Intellectual Capitalism. Patents and Innovations for Growth and Welfare

av Ove Granstrand

Evolving Properties of Intellectual Capitalism. Patents and Innovations for Growth and WelfareForskning och utveckling (FoU), patent, innovation, entreprenörskap, tillväxt och värdeskapande kan inte ses som separata enheter. De är länkade till varandra, och lägger grunden till välfärden i ett samhälle. I boken Evolving Properties of Intellectual Capitalism. Patents and Innovations for Growth and Welfare presenterar Ove Granstrand en grundlig genomgång av hur idéer, immaterialrätt och entreprenörskap hänger ihop. Han hämtar empiri från såväl Europa som Asien och USA, och bidrar med många policyinsikter. Granstrand diskuterar bland annat innovationsspiraler, patentfluktuationer och intellektuell kapitalism.

Titel: Evolving Properties of Intellectual Capitalism. Patents and Innovations for Growth and Welfare
Författare: Ove Granstrand
Förlag: Edward Elgar
Utgivningsår: 2018
ISBN: 978-0-85793-545-8