Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Services, Experiences and Innovation. Integrating and Extending Research

av Ada Scupola & Lars Fuglsang

Services, Experiences and Innovation. Integrating and Extending ResearchHur smakar kaffet? Vilken känsla får du i en spelvärld på nätet? Och vad fångar ditt intresse på ett nytt resmål? Människor vill i allt högre grad investera i upplevelser, menar författarna till Services, Experiences and Innovation. Integrating and Extending Research. De konstaterar att innovationsforskningen har börjat skifta fokus, från produkter till tjänster. I boken, som har många nordiska bidrag, presenteras nya rön från olika delar av upplevelseindustrin. Ett kapitel handlar om hur anställda i turistföretag kan addera värde till upplevelsen. I ett annat kapitel diskuteras hur interaktionen mellan människa och maskin kan förbättras när allt fler tjänster görs digitala. Exempel hämtas från Danmark, Estland, Slovenien, Italien, Korea och många andra länder. Redaktörer är Ada Scupola och Lars Fuglsang.

Titel: Services, Experiences and Innovation. Integrating and Extending Research
Författare: Ada Scupola & Lars Fuglsang
Förlag: Edward Elgar
Utgivningsår: 2018
ISBN: 978-1-78811-429-5