Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Holistic Innovation Policy. Theoretical Foundations, Policy Problems, and Instrument Choices

av Susana Borrás & Charles Edquist

Holistic Innovation Policy. Theoretical Foundations, Policy Problems, and Instrument ChoicesI dag vill alla policymakare stötta innovationsprocesser. Men hur gör man det på bästa sätt? Susana Borrás och Charles Edquist synar policyinstrument kopplade till innovation i en ny bok.

Problemet med många befintliga innovationspolicyer är att de fokuserar på några delar av innovationssystemet, och missar helheten. Det skriver Susana Borrás och Charles Edquist i Holistic Innovation Policy. Theoretical Foundations, Policy Problems, and Instrument Choices.

En holistisk innovationspolicy förutsätter att man förstår innovationsprocesser i en större kontext, anser de. Enstaka satsningar i syfte att boosta ekonomisk tillväxt, socioekonomisk utveckling eller energitillgång i städer, är inte tillräckliga.

Borrás och Edquist levererar inga färdiga lösningar, utan går i stället igenom olika policyområden som har stark koppling till innovation: kunskapsproduktion och FoU, utbildning, upphandling, entreprenörskap och intraprenörskap, lagar och institutioner, samt offentlig finansiering av innovationer i tidiga stadier.

Titel: Holistic Innovation Policy. Theoretical Foundations, Policy Problems, and Instrument Choices
Författare: Susana Borrás & Charles Edquist
Förlag: Oxford University Press
Utgivningsår: 2019
ISBN: 978-0-19-880980-7