Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Transformational Entrepreneurship Practices. Global Case Studies

av Gideon Maas & Paul Jones

Transformational Entrepreneurship Practices. Global Case StudiesTransformational Entrepreneurship Practices handlar om att ingen region eller nation är den andra lik. Därför är det lönlöst att leta efter patentlösningar för entreprenörskap. Författarna slår fast att entreprenörskap kan spela en viktig roll i den socioekonomiska utvecklingen, men då krävs en balans mellan insatser som stöttar lokalt entreprenörskap och förändringar på samhällsnivå. För att hitta balansen kan man ta lärdom av insatser från olika håll. Boken innehåller fallstudier från Australien, Ghana, Kenya, Sydafrika, Malaysia och Storbritannien. Fallstudierna bidrar med olika infallsvinklar på entreprenörskap: sociala aspekter, genusstrukturer, problemlösning i samverkan mellan akademi och privat sektor, samt entreprenörers starka drivkraft. Redaktörer är Gideon Maas och Paul Jones.

Titel: Transformational Entrepreneurship Practices. Global Case Studies
Författare: Gideon Maas & Paul Jones
Förlag: Palgrave Macmillan
Utgivningsår: 2019
ISBN: 978-3-030-11523-4


Mest lästa artiklar nu