Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Handbook of Research on Elderly Entrepreneurship

av Adnane Maâlaoui

Handbook of Research on Elderly EntrepreneurshipMed ålder kommer visdom. Studier visar att äldre människor fattar mer genomtänkta beslut än yngre. Ändå vittnar många om att de åldersdiskrimineras av rekryterare. I jobbannonser efterfrågas erfarenhet – men det verkar bara gälla till en viss gräns. Hur är det då med seniora entreprenörer? Möter även de ålderism? Är de en kraft att räkna med? Adnane Maâlaoui är redaktör för Handbook of Research on Elderly Entrepreneurship. Han har samlat bidrag från internationella forskare som delar med sig av sin kunskap på området. Malin Brännback och Alan Carsrud diskuterar hur äldre människors bakgrund och självuppfattning påverkar deras syn på entreprenörskap. Monika E von Bonsdorff, Jukka Lahtonen, Jan von Bonsdorff och Elina Varamäki bidrar med ett kapitel om åldrande entreprenörers exitplaner.

Titel: Handbook of Research on Elderly Entrepreneurship
Författare: Adnane Maâlaoui
Förlag: Springer
Utgivningsår: 2019
ISBN: 978-3-030-13333-7