Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Creating Economy. Enterprise, Intellectual Property, and the Valuation of Goods

av Barbara Townley, Philip Roscoe & Nicola Searle

Creating Economy. Enterprise, Intellectual Property, and the Valuation of GoodsKreativitet har blivit hårdvaluta. Konstnärer hyllas som vårt århundrades främsta entreprenörer, och policymakare vurmar för kulturella och kreativa näringar. Hur kan vi förstå den här utvecklingen – vad finns det egentligen för ekonomi i kreativitet? Barbara Townley, Philip Roscoe och Nicola Searle tar avstamp i immaterialrätten för att förklara kreativa företags kärnvärden. Boken Creating Economy. Enterprise, Intellectual Property, and the Valuation of Goods baseras på studier av Storbritanniens kreativa industrier. Författarna ser immaterialrätten som en slags klister. Det håller sektorn, som till stor del utgörs av egenföretagare, mikroföretag och mindre verksamheter, samman. Immaterialrätten hjälper företag att hantera risk, avgöra vad som är värdefullt, skapa intäkter och skydda framtida vinster.

Titel: Creating Economy. Enterprise, Intellectual Property, and the Valuation of Goods
Författare: Barbara Townley, Philip Roscoe & Nicola Searle
Förlag: Oxford University Press
Utgivningsår: 2019
ISBN: 978-0-19-879528-5