Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Entreprenörskap för en levande landsbygd. 15 texter om landsbygdsutveckling och entreprenörskap i Norrland

av Karl Wennberg

Entreprenörskap för en levande landsbygd. 15 texter om landsbygdsutveckling och entreprenörskap i NorrlandHur påverkas entreprenörskap av vikande demografi? Vad är en regional entreprenörskultur? Och vilka möjligheter innebär innovation i gröna näringar för landsbygden? Det är några av frågorna som besvaras i Entreprenörskap för en levande landsbygd. 15 texter om landsbygdsutveckling och entreprenörskap i Norrland (2019), en antologi där forskare vid lärosäten runt om i Sverige lyfter fram olika aspekter av entreprenörskap på landsbygden. Boken är framtagen som ett underlag till Kampradstiftelsens fortsatta arbete med företagande i Norrland, men fungerar också som kunskapsöversikt för den som är intresserad av landsbygdsutveckling i allmänhet. Redaktör är Karl Wennberg. Boken kan laddas ner på www.familjenkampradsstiftelse.se.

Titel: Entreprenörskap för en levande landsbygd. 15 texter om landsbygdsutveckling och entreprenörskap i Norrland
Författare: Karl Wennberg
Förlag: Familjen Kamprads stiftelse
Utgivningsår: 2019
ISBN: 978-91-519-1977-5


Mest lästa artiklar nu