Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Openness to Creative Destruction: Sustaining Innovative Dynamism

av Arthur M Diamond, Jr

Openness to Creative Destruction: Sustaining Innovative DynamismMånga entreprenörskapsforskare tar sin utgångspunkt i nationalekonomen Schumpeters begrepp ”kreativ förstörelse”, så även Arthur Diamond. Han menar att det kreativa elementet tenderar att underskattas, medan ”förstörelse” får för stor vikt. Diamond föreslår därför ett eget begrepp för att beskriva fenomenet entreprenörskap: ”innovativ dynamik”. Ordet dynamik signalerar att det rör sig om nya idéer, teknologier och jobb. Tillägget ”innovativ” visar att förändringen har en riktning och mening. I boken Openness to Creative Destruction: Sustaining Innovative Dynamism strösslar författaren med exempel på hur innovativ dynamik har berikat mänskligheten, särskilt de senaste 250 åren, och hur den kommer att fortsätta göra det. Han omfamnar disruption och menar att staten bör arbeta för att undanröja hinder för entreprenörer.

Titel: Openness to Creative Destruction: Sustaining Innovative Dynamism
Författare: Arthur M Diamond, Jr
Förlag: Oxford University Press
Utgivningsår: 2019
ISBN: 978-0-19-026367-6


Mest lästa artiklar nu