Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Refugee Entrepreneurship. A Case-based Topography

av Sibylle Heilbrunn, Jörg Freiling & Aki Harima

Refugee Entrepreneurship. A Case-based TopographyEtt företag kan vara en samlingspunkt där relationer och socialt kapital byggs. Särskilt tydligt är det i utsatta områden. Därför är det angeläget att stödja flyktingars entreprenörskap, menar redaktörerna Sibylle Heilbrunn, Jörg Freiling och Aki Harima. I Refugee Entrepreneurship. A Case-based Topography porträtteras internflyktingar och internationella flyktingar i många länder över hela världen som Pakistan, Oman, Kenya, Tyskland, Frankrike, Israel och Australien. I forskning likställs ofta alla migranter, men flyktingar tenderar att ha mindre nätverk, sämre tillgång till resurser, och vara påverkade psykiskt av flykten. Möjligheten till förbättrade livsvillkor och integration driver flyktingar in i entreprenörskap, liksom svårigheter att få anställning på grund av lagstiftning, diskriminering och språksvårigheter.

Titel: Refugee Entrepreneurship. A Case-based Topography
Författare: Sibylle Heilbrunn, Jörg Freiling & Aki Harima
Förlag: Palgrave Macmillan
Utgivningsår: 2019
ISBN: 978-3-319-92533-2