Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Advanced Introduction to Regional Innovation Systems

av Bjørn T Asheim, Arne Isaksen & Mikaela Trippl

Advanced Introduction to Regional Innovation SystemsVi har länge matats med bilden av att vi lever i en allt mer globaliserad värld. Betyder det att regionerna har spelat ut sin roll? Knappast, svarar Bjørn Asheim, Arne Isaksen och Mikaela Trippl. I boken Advanced Introduction to Regional Innovation Systems går de igenom teoribildning och tillämpning kring regionala innovationssystem. Författarna hävdar att regioner är centrala för ekonomisk utveckling – inte minst för smart specialisering. De diskuterar olika typer av regionala innovationssystem, baserat på innovationsförmåga och differentiering. Kunskapsutbyten mellan olika aktörer är centrala. De knyter samman innovationssystemen, och kopplar upp dem mot omvärlden. Därför är det viktigt att policymakare tar hänsyn till regionens kunskapsflöden när de utformar nya innovationspolicyer, menar författarna.

Titel: Advanced Introduction to Regional Innovation Systems
Författare: Bjørn T Asheim, Arne Isaksen & Mikaela Trippl
Förlag: Edward Elgar
Utgivningsår: 2019
ISBN: 978-1-78536-198-2


Mest lästa artiklar nu