Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Patent och företagshemligheter

av Bengt Domeij

Patent och företagshemligheter”I populärkultur handlar patent om den heroiske, men excentriske uppfinnaren som har en revolutionerande idé, men som möts av misstro. […] Sådana personer existerar, men idag dominerar forskargrupper på kapitalstarka företag som rutinmässigt gör uppfinningsanmälningar och får patent.” Det skriver Bengt Domeij i läroboken Patent och företagshemligheter. I boken går han igenom svensk och europeisk rätt kring bland annat patentering, licensiering och know-how. Domeij diskuterar också hanteringen av företagshemligheter utifrån ett EU-direktiv som trädde i kraft 2018.

Titel: Patent och företagshemligheter
Författare: Bengt Domeij
Förlag: Iustus förlag
Utgivningsår: 2019
ISBN: 9789176789216