Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Bubbles and Crashes: The Boom and Bust of Technological Innovation

av Brent Goldfarb & David A Kirsch

Bubbles and Crashes: The Boom and Bust of Technological InnovationHur uppstår bubblor kring nya teknologier? Frågan gäckar Brent Goldfarb och David Kirsch. Boken Bubbles and Crashes: The Boom and Bust of Technological Innovation bygger på analyser av 88 olika teknologier som har lanserats under de senaste 150 åren. Författarna finner fyra faktorer som har koppling till finansiella bubblor. Den första är osäkerhet: Sannolikheten för bubblor ökar om det är oklart hur, och för vem, en innovation kommer att skapa värde. En annan faktor är möjligheten att direktinvestera i företag som är specialiserade på den nya tekniken. Storytelling är en tredje viktig faktor: Fängslande bakgrundshistorier eller framtidsvisioner ökar risken för att bubblor ska bildas. Slutligen höjer författarna ett varnande finger för oerfarna investerare. Deras överoptimism och spekulationer är en fjärde riskfaktor för bubblor.

Titel: Bubbles and Crashes: The Boom and Bust of Technological Innovation
Författare: Brent Goldfarb & David A Kirsch
Förlag: Stanford University Press
Utgivningsår: 2019
ISBN: 978-0-8047-9383-4