Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Entrepreneurial Finance. Venture Capital, Deal Structure & Valuation

av Janet Kiholm Smith & Richard L Smith

Entrepreneurial Finance. Venture Capital, Deal Structure & ValuationEntrepreneurial Finance. Venture Capital, Deal Structure & Valuation ventilerar både entreprenörers och investerares perspektiv på finansieringsfrågor. Det är en lärobok, men enligt författarna Janet Kiholm Smith och Richard Smith lämpar den sig inte bara för universitetsstudenter. De vänder sig även till entreprenörer, praktiker som jobbar med entreprenöriella satsningar och chefer som vill uppmuntra intraprenörskap. Författarnas fokus ligger på företag som å ena sidan förknippas med stor risk, men å andra sidan också har potential att bli tillväxtraketer. Vad finns det för olika finansieringsstrategier? Vilket kapitalbehov föreligger i olika utvecklingsskeden? Hur värderar man ett nytt företag? Och när är det läge att ta företaget till börsen? Det är några av frågorna som diskuteras i boken.

Titel: Entrepreneurial Finance. Venture Capital, Deal Structure & Valuation
Författare: Janet Kiholm Smith & Richard L Smith
Förlag: Stanford University Press
Utgivningsår: 2019
ISBN: 978-1-5036-0321-9