Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Research Handbook on Boards of Directors

av Jonas Gabrielsson, Wafa Khlif & Sibel Yamak

Research Handbook on Boards of DirectorsDet som händer i styrelserummet, stannar inte i styrelserummet. Det får direkta effekter på företagets verksamhet, och i förlängningen samhället. Därför är det viktigt att öka kunskapen om styrelsearbete.

För att förstå styrelser måste vi förstå vilka olika sammanhang de verkar inom. Klimatförändringar, corporate social responsibility (CSR), ekonomisk protektionism, socialt tumult och politisk instabilitet är bara några av de många faktorer som påverkar styrelsens arbete – och ansvar.

Det skriver Jonas Gabrielsson, Wafa Khlif och Sibel Yamak i inledningen till Research Handbook on Boards of Directors. De är bokens redaktörer och konstaterar att forskare som intresserar sig för styrelsearbete ofta publicerar sig i olika typer av vetenskapliga tidskrifter, exempelvis inom management, entreprenörskap och familjeföretagande. De har därför velat samla många av dessa skilda perspektiv innanför bokens pärmar.

Den första delen handlar om beteenden och prestationer inne i styrelserummet. Författarna tar bland annat upp hierarkier, tillit, spänningar och narcissism.

Bokens andra del lyfter blicken utanför den innersta kretsen. I kapitlen diskuteras till exempel (o)beroende, kvotering, engagemang och styrelsens kopplingar till andra aktörer.

I den tredje och sista delen fokuserar författarna på globala fenomen och trender som påverkar styrelsearbetet, exempelvis digitalisering, miljömedvetenhet och olika uppfattningar om vad som utgör värde för ett företag.

Karin Hellerstedt, Morten Huse, Mattias Nordqvist, Elin Smith och Daniel Yar Hamidi står för några av de nordiska inslagen.

Titel: Research Handbook on Boards of Directors
Författare:  Jonas Gabrielsson, Wafa Khlif & Sibel Yamak
Förlag: Edward Elgar
Utgivningsår: 2019
ISBN: 978-1-78643-974-1