Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Knowledge-Based Social Entrepreneurship – Understanding Knowledge Economy, Innovation, and the Future of Social Entrepreneurship

av Mitt Nowshade Kabir

Knowledge-Based Social Entrepreneurship – Understanding Knowledge Economy, Innovation, and the Future of Social EntrepreneurshipKunskapsintensiva företag inom informations- och kommunikationsteknologi (IKT) har drivit den snabba tekniska utvecklingen, några har blivit störst i världen på mindre än 30 år. Samma entreprenöriella mindset kan bidra till att lösa världens sociala utmaningar. Det menar Mitt Nowshade Kabir, författare till Knowledge-Based Social Entrepreneurship – Understanding Knowledge Economy, Innovation, and the Future of Social Entrepreneurship. Statliga institutioner har inte lyckats lösa problem med till exempel smutsigt dricksvatten, dåliga sanitära förhållanden och bristfällig hälsovård. Med kunskapsbaserat socialt företagande kan sociala problem mötas med avancerade teknologier och innovativa, pragmatiska och hållbara affärsmodeller. I boken beskrivs möjligheter och förutsättningar kopplade till ett sådant entreprenörskap.

Titel: Knowledge-Based Social Entrepreneurship – Understanding Knowledge Economy, Innovation, and the Future of Social Entrepreneurship
Författare: Mitt Nowshade Kabir
Förlag: Palgrave Macmillan
Utgivningsår: 2019
ISBN: 978-1-137-35406-8