Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Making Change. Youth Social Entrepreneurship as an Approach to Positive Youth and Community Development

av Tina P Kruse

Making Change. Youth Social Entrepreneurship as an Approach to Positive Youth and Community DevelopmentMed ett tvärvetenskapligt anslag och många fallstudier utforskar Tina Kruse skärningspunkten mellan ungdomars utveckling, samhällsutveckling och socialt entreprenörskap. Hon menar att ungas engagemang kan leda till socioekonomisk transformation av ett lokalsamhälle. I Making Change. Youth Social Entrepreneurship as an Approach to Positive Youth and Community Development använder hon en teoretisk modell för att identifiera strukturella förutsättningar och hinder, och olika stödformer som kan uppmuntra ungas entreprenörskap. Socialt entreprenörskap bland unga har störst potential att bidra till en positiv samhällsutveckling i utsatta områden. Därmed är det en fråga om social rättvisa, enligt Kruse. Boken är skriven ur en amerikansk synvinkel och vänder sig till både akademiker och praktiker.

Titel: Making Change. Youth Social Entrepreneurship as an Approach to Positive Youth and Community Development
Författare: Tina P Kruse
Förlag: Oxford University Press
Utgivningsår: 2019
ISBN: 978-0-19-084979-5


Mest lästa artiklar nu