Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

En dynamisk arbetsmarknad

av Charlotta Stern

En dynamisk arbetsmarknadLägre lön, sämre arbetsvillkor och stor risk att företaget inte överlever. Det är verkligheten för den som tar anställning i ett nystartat företag. Därför är det ofta personer med en svagare position på arbetsmarknaden som tackar ja till jobbet. Fördelen är att anställningen kan fungera som språngbräda till mer stabila jobb. Det skriver Kristina Nyström i ett kapitel i Charlotta Sterns forskningsantologi En dynamisk arbetsmarknad. Nyström betonar att företagen är viktiga trots varierande kvalitet i arbetsvillkoren. I antologin analyserar femton forskare de viktigaste omvärldsförändringarna och de lagar, regler och skatter som påverkar förutsättningarna på den svenska arbetsmarknaden.

Titel: En dynamisk arbetsmarknad
Författare: Charlotta Stern
Förlag: Dialogos
Utgivningsår: 2019
ISBN: 978-91-7504-360-9


Mest lästa artiklar nu