Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Innovation Commons – The Origin of Economic Growth

av Jason Potts

Innovation Commons – The Origin of Economic GrowthHur övergår ny teknik till att bli en entreprenöriell möjlighet, som i sin tur kan ligga till grund för ekonomisk tillväxt? Jason Potts är övertygad om att svaret stavas samarbete. Han betraktar innovation som en social process och utvecklar i boken Innovation Commons – The Origin of Economic Growth hur han ser på innovationers ursprung. Potts kombinerar ekonomisk historia med evolutionär och institutionell ekonomi, samt teorier om ekonomisk tillväxt. I innovationers begynnelse är osäkerheten extremt stor, argumenterar han. Då behövs en kombination av information och kunskap från en mängd olika aktörer – kraften finns i kollektivet. Den kan frigöras exempelvis i ett så kallat hackerspace, där människor med olika kunskaper sammanstrålar för att lösa problem. Därefter kan driftiga entreprenörer plocka upp idéerna och bygga företag.

Titel: Innovation Commons – The Origin of Economic Growth
Författare: Jason Potts
Förlag: Oxford University Press
Utgivningsår: 2019
ISBN: 978-0-19-093750-8