Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

China’s Quest for Innovation – Institutions and Ecosystems

av Shuanping Dai & Markus Taube

China’s Quest for Innovation – Institutions and EcosystemsInnovationsnationen Kina möter en rad utmaningar. I boken China’s Quest for Innovation – Institutions and Ecosystems diskuterar ett tjugotal forskare, främst kinesiska och europeiska, såväl politisk toppstyrning som villkoren för entreprenöriella gräsrötter. Redaktörerna Shuanping Dai och Markus Taube skriver i introduktionskapitlet att Kinas strategi för att komma ikapp mer utvecklade länder har varit mycket lyckosam under de senaste 30 åren. Nu har landet nått en nivå där nya åtgärder krävs för att inte stagnera. Det handlar framför allt om att främja endogen innovation, hävdar Dai och Taube. I bokens kapitel avhandlas bland annat Kinas innovationspolicyer efter 2006, forsknings- och utvecklingssektorns roll, industriella kluster samt digitaliseringens möjligheter.

Titel: China’s Quest for Innovation – Institutions and Ecosystems
Författare: Shuanping Dai & Markus Taube
Förlag: Routledge
Utgivningsår: 2019
ISBN: 978-1-138-49714-6


Mest lästa artiklar nu