Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Managing Sustainable Innovation

av Vanessa Ratten, Marcela Ramirez-Pasillas och Hans Lundberg

Managing Sustainable InnovationDet har blivit allt viktigare för företag att utveckla och tillämpa hållbara affärsmodeller. I takt med detta har även forskningen inom området ökat. I antologin Managing Sustainable Innovation har redaktörerna Vanessa Ratten, Marcela Ramirez-Pasillas och Hans Lundberg samlat 24 forskare som beskriver hållbar innovation utifrån olika perspektiv. I ett av kapitlen ger Athanasios Hadjimanolis exempel på saker som hindrar och möjliggör för små och medelstora företag i mindre länder att satsa på hållbar innovation. Trots att exempelvis Finland är ledande på forskning och utveckling inom området har små, gröna, finska företag svårt att komma in på den internationella marknaden. Nätverk saknas ofta och konsumenter är ännu inte beredda att betala ett högre pris för hållbara produkter.

Titel: Managing Sustainable Innovation
Författare: Vanessa Ratten, Marcela Ramirez-Pasillas och Hans Lundberg
Förlag: Routledge
Utgivningsår: 2019
ISBN: 978-0-367-21030-4


Mest lästa artiklar nu