Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Innovation for Sustainability – Business Transformations Towards a Better World

av Nancy Bocken, Paavo Ritala, Laura Albareda & Robert Verburg

Innovation for Sustainability – Business Transformations Towards a Better WorldDet krävs stora innovationsinsatser på alla nivåer för att avvärja klimatkrisen och uppnå andra hållbara utvecklingsmål. I en ny bok diskuteras möjligheter och utmaningar kring hållbar innovation.

De viktigaste globala utmaningarna finns i Globala målen, en ambitiös agenda för hållbar utveckling som världens länder antog 2015. Detta krävde nya samarbetslösningar mellan regeringar, företag, forskare och civilsamhällets organisationer.

Boken Innovation for Sustainability – Business Transformations Towards a Better World ger en överblick kring vilka innovationsinsatser som krävs kopplat till enskilda produkter och tjänster, men också för affärsmodeller och större systemskiften.

Redaktörerna Nancy Bocken, Paavo Ritala, Laura Albareda och Robert Verburg har samlat nya och etablerade forskare inom olika akademiska områden. De angriper ämnet hållbarhet och innovation utifrån fyra olika perspektiv.

Bokens första del handlar om den stora bilden i form av ramar, drivkrafter och policymakares roll. I den andra delen lyfts strategi- och ledarskapsfrågor för hållbarhet och innovation fram. Bokens tredje del beskriver mätning och utvärdering på området. I den fjärde och sista delen är temat verktyg, metoder och teknologier som stödjer hållbar innovation.

Flera nordiska forskare finns med bland författarna, bland andra Eva Guldmann och Rikke Dorothea Huulgaard som bidrar med ett kapitel om cirkulära affärsmodeller. Tero Rantala, Minna Saunila, Juhani Ukko och Hannu Rantanen konstaterar att hållbara entreprenöriella strategier handlar om att värdera ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer.

Titel: Innovation for Sustainability – Business Transformations Towards a Better World
Författare: Nancy Bocken, Paavo Ritala, Laura Albareda & Robert Verburg
Förlag: Springer
Utgivningsår: 2019
ISBN: 978-3-319-97384-5


Mest lästa artiklar nu