Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Digital Entrepreneurship in Sub-Saharan Africa – Challenges, Opportunities and Prospects

av Nasiru D Taura, Elvira Bolat och Nnamdi O Madichie

Digital Entrepreneurship in Sub-Saharan Africa – Challenges, Opportunities and ProspectsHur kommer det sig att vissa digitala företag i Afrika utvecklas medan andra stagnerar eller upphör? En rad fallstudier i Digital Entrepreneurship in Sub-Saharan Africa – Challenges, Opportunities and Prospects lyfter fram utmaningar som digitala entreprenörer i länder som Kenya, Nigeria och Sydafrika möter. Författarna beskriver hur vissa nystartade företag formar det digitala landskapet, hur de framgångsrikt driver verksamhet trots korruption och andra ekonomiska utmaningar, och hur inkluderande teknik kan minska jämlikhetsklyftorna i Sydafrika. Även om det finns brister i det institutionella systemet, och infrastrukturen bitvis är svag, har subsahariska Afrika potential att bli ledande inom digital innovation i framtiden, konstaterar redaktörerna Nasiru Taura, Elvira Bolat och Nnamdi Madichie.

Titel: Digital Entrepreneurship in Sub-Saharan Africa – Challenges, Opportunities and Prospects
Författare: Nasiru D Taura, Elvira Bolat och Nnamdi O Madichie
Förlag: Palgrave
Utgivningsår: 2019
ISBN: 978-3-030-04923-2


Mest lästa artiklar nu