Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Business Models and Strategy

av John Gibe & Thomas Kalling

Business Models and StrategyAffärsmodellen kopplar samman faktorer i företaget som tillgångar, aktiviteter, struktur, kultur och kontrollmekanismer med allt som finns i organisationens omvärld: kunder, leverantörer, konkurrenter, teknisk utveckling, trender, politik och samhällsfenomen. Man kan säga att affärsmodellen definierar relationerna mellan det interna och det externa, anser John Gibe och Thomas Kalling som har skrivit Business Models and Strategy. I boken går de igenom affärsmodellens beståndsdelar och kopplar den till företagets strategiarbete. Ett av kapitlen ägnas åt digitala affärsmodeller. Författarna diskuterar vad som karaktäriserar digital teknik och konstaterar att utvecklingen har varit både snabb och långsam, paradoxalt nog. Vi har kunnat köpa mat och kläder på nätet länge, men försäljningen går trögare än vad pionjärer som svenska Boo.com förutspådde.

Titel: Business Models and Strategy
Författare: John Gibe & Thomas Kalling
Förlag: Studentlitteratur
Utgivningsår: 2019
ISBN: 978-91-44-12980-8


Mest lästa artiklar nu