Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Digital Innovation – Harnessing the Value of Open Data

av Anne-Laure Mention

Digital Innovation – Harnessing the Value of Open DataÖppna data ökar transparensen i samhället. Många utmaningar och samhällsproblem har kunnat lösas i och med tillgång till stora mängder information. Anne-Laure Mention är redaktör för Digital Innovation – Harnessing the Value of Open Data som behandlar allt från konceptualisering till spridning av öppna data. Till exempel får vi veta vad som driver organisationer att dela med sig av information och vilket värde det tillför organisationen. Boken ger också svar på hur ”branschen” hanterar de utmaningar den står inför. I ett av kapitlen beskrivs ekosystemet kring öppna data i Sverige. Trots att Sverige är ett föregångsland när det gäller tillgänglig information, menar Serdar Temiz, Marcel Bogers och Terrence Brown att kunskapen kring öppna data är låg i landet. Kanske brister engagemanget för att svenskar tar den fria informationen för given?

Titel: Digital Innovation – Harnessing the Value of Open Data
Författare: Anne-Laure Mention
Förlag: World Scientific
Utgivningsår: 2019
ISBN: 978-981-3271-63-0


Mest lästa artiklar nu