Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Advances in Crowdfunding – Research and Practice

av Rotem Shneor, Liang Zhao & Bjørn-Tore Flåten

Advances in Crowdfunding – Research and PracticeCrowdfunding, gräsrotsfinansiering, växte stort efter finanskrisen 2008 när bankers utlåning till företag minskade. Sedan dess har det funnits ett utbrett intresse att forska på den nydanande finansieringsformen. I antologin Advances in Crowdfunding – Research and Practice har redaktörerna Rotem Shneor, Liang Zhao och Bjørn-Tore Flåten samlat delar av den senaste forskningen på området. Den går bland annat igenom crowdfundingens egenskaper, tänkbara affärsmodeller, användarrelationer och beteendemönster. Ett kapitel handlar om utbildning. Författarna menar att det behövs utbildning i större utsträckning, för att de som är delaktiga i crowdfundingkampanjer ska ha möjlighet att agera på ett ansvarsfullt sätt. Boken har gjorts tillgänglig via open access.

Titel: Advances in Crowdfunding – Research and Practice
Författare: Rotem Shneor, Liang Zhao & Bjørn-Tore Flåten
Förlag: Palgrave Macmillan
Utgivningsår: 2020
ISBN: 978-3-030-46308-3