Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

The Technologized Investor: Innovation through Reorientation

av Ashby H B Monk & Dane Rook

The Technologized Investor: Innovation through ReorientationInstitutionella investerare. Så kallas banker, pensionsfonder, försäkringsbolag och större företag som investerar i arbetet med att lösa några av samhällets största utmaningar. Klimatförändringar, skenande inkomstklyftor och demografiska utmaningar med en åldrande befolkning är några av dessa utmaningar. Boken The Technologized Investor: Innovation through Reorientation vänder sig till finanschefer på de här ”institutionerna”. Den är en praktisk guide i hur de vid långsiktiga investeringar kan omorientera sina strategier och organisationer kring avancerad teknik. Förutom den tekniska biten, får läsaren lära sig mer om trender inom avancerad teknik. Öppenhet och enkelhet är ledstjärnorna. Boken handlar också om vikten av att ha rätt typ av inlärningskultur för att främja innovation. Författare är Ashby Monk och Dane Rook.

Titel: The Technologized Investor: Innovation through Reorientation
Författare: Ashby H B Monk & Dane Rook
Förlag: Stanford University Press
Utgivningsår: 2020
ISBN: 978-1503608696


Mest lästa artiklar nu