Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Digital Disruptive Innovation

av Joe Tidd

Digital Disruptive InnovationI Digital Disruptive Innovation diskuteras strategier, affärsmodeller och plattformar kopplade till digital teknik. Flera av bokens kapitel är skrivna av svenska forskare. Siri Jagstedt och Magnus Persson har gjort en fallstudie av ett företag inom transportsektorn. De belyser företagets utmaningar med att kundanpassa sina produkter och tjänster. I ett annat kapitel beskriver Björn Remneland-Wikhamn, Jan Ljungberg, Magnus Bergquist och Jonas Kuschel öppna innovationsprocesser kopplade till Iphone och Android. Christofer Laurells och Christian Sandströms bidrag till boken handlar om Uber – bygger företaget på teknisk innovation, eller snarare institutionell förändring? Författarna har analyserat vad kunderna har skrivit om Uber i sociala medier. De konstaterar att företaget främst ses som resultatet av institutionell innovation. Redaktör är Joe Tidd.

Titel: Digital Disruptive Innovation
Författare: Joe Tidd
Förlag: World Scientific
Utgivningsår: 2020
ISBN: 978-1-78634-759-6


Mest lästa artiklar nu